Пространствени решения за подобряване на информационната среда в населените места