Терминали компакт пойнт

Терминали за Общинска и Туристическа Информация „ИНФОПОЙНТ КОМПАКТ“

Интерактивен Терминал „Инфопойнт компакт“

Предоставя информация за туристи­чески, комунални, административни и други услуги чрез излъчване на текст и картина, филми, презентации на Терминали с 15 и 22 -инчови „Тъч скрийн“ монитори, за монтаж в Информационни центрове, Общини, хотели, Туристически агенции, Аерогари, Автогари, пристанища, магазини и други средища.

Терминалите „Инфопойнт компакт“ могат да се включат към резервационни системи с бърз и лесен достъп.

Терминалите „Инфопойнт компакт“ работят в мрежа, като компоненти на системата „Инфотур“.

kompakt1.fw kompakt2 kompakt3

Терминалите „Инфопойнт компакт“ са за вътрешен монтаж, с възможност за имплантиране на индивидуален софтуер в зависимост от тагет групата, за която е предназначен.

Софтуера на всеки Терминал „Инфопойнт компакт“ се изработва индивидуално, като информацията става компонент на системата „инфотур“ и е достъпна през всички канали за разпространение.

Терминалите се се изработват и монтират от сервизният център на „Инфотур системи“ ООД, което включва; хардуера софтуера, пръвоначално въвеждане на информацията и обучение.

Наемането на площите за монтаж на терминалите се реализира от фирмата собственник със съдействието на „Инфотур системи“ ООД

Терминалите могат да бъдат лесно демонтирани и премествани при необходимост.

Уасловие за монтаж е да има захранване 220 v и интернет за управление на информацията.

В терминалите се имплантира интернет страницата на собственника

Информацията в терминалите след монтажа се въвежда и актуализира през интернет.

Терминалите могат да бъдат в цветова гама, заявена от фирмата собственник, както и да се поставят лога и друга информация по корпуса.

Терминалите „Инфопойнт компакт“ са вашите изнесени офиси с минимални разходи.

До момента е разработен софтуер за Общинска информация, Хотели, Туристически агенции, спорт, Транспорт и Недвижими имоти.