Терминали инфотур пойнт

Терминали за Общинска, Туристическа Информация и Резервации „ИНФОТУР ПОЙНТ“

Продуктът „Инфотур Пойнт“ на „Инфотур системи“ ООД е интерактивна за потребителите система за административна и туристическа информация на Общините чрез Общинските и туристически информационни центрове посредством единната система за субиране, систематизиране и управление на информацията „Инфотур“.

Техническо описание

Системата представлява интерактивен информационен Терминал със софтуер за достъп чрез информационната система „Инфотур“ до общинска и туристическа информация. Терминалите се монтират на външна стена пред Община, Туристически информационен център или други средища. Терминала е оборудван с 37-инчов монитор в защитен панел с тракбол за взаимодействие на потребителите със системата. Информацията дава възможност за директна връзка с предлагащите различни туристически услуги – хотели, ресторанти или други обекти, включени в Информационната система.

infopoint2 infopoint4 infopoint1

Чрез терминалите всеки има възможност да се информира денонощно и безплатно за интересуващите го въпроси относно административни, туристически, комунални или други услуги. Календар за културни събития и спортни прояви.

Когато не се ползва от граждани или посетители на екрана се възпроизвеждат рекламни клипове, съобщения за предстоящи събития и друга необходима информация.

20100805_005 2-3-12_20100908_002 20100805_004

Функционалности на информационната система в терминала:

Превод на седем езика – български, английски, немски, румънски, гръцки, италиански и френски.

Секция за Административна и общинска информация.

Секция за туристическа информация (хотели, ресторанти, забележителности и др.), обществени услуги и заведения.

Начален екран

Началната страница съдържа табове към основните секции – Общинска и Туристическа информация.

Мултиезичност.

Слайдшоу.

Секция „Общинска информация“

Страницата съдържа пълен достъп до информацията, публикувана в портала на съответната община.

Секция „Туристическа информация“

Съдържа Google карта или друга карта на населеното място и околните му региони с включени всички туристически обекти, участващи в системата Инфотур, маркирани според вида им, меню за избор, както и информационен бюлетин с общинска информация.

Възможност за търсене по зададени параметри – тип, име, адрес, категория, населено място, включени екстри и др., които се избират с помощта на тракболът от контролния панел.

Вътрешна страница на обектите с подробно описание на предлаганите услуги, местоположение и снимков материал, адрес и телефон за контакти, информация за цени, свободни места, както и възможност за резервации по запитване.

Какво е необходимо да направите, за да наемете или закупите Терминали „Инфотур Пойнт“:

  • Да изберете от нашите специални предложения за наемане или закупуване на Терминали „Инфотур пойнт“.
  • Да имате изработена Общинска интернет страница.
  • Да имате изграден Туристически информационен център или персонал в Общината с компютърна грамотност за обучение за работа с Терминалите.
  • Да предоставите информация за предлаганите от Вас проекти, продукти и туристически услуги за първоначално включване в системата на Терминала.
  • Да предоставите актуален фактологичен и илюстративен материал съгласно апликационните форми за изграждане на системата в терминала.

Предлагаме: С цел създаване на качественна и пълноценно изградена, обслужвана и поддържана, система в терминалите „Инфотур пойнт“ те да се наемат за минимален срок от 3 години. След изтичането на този срок терминалите остават собственност на Общината.