Информационна система инфопойнт

Системи и Терминали за Общинска и Туристическа Информация “ИНФОПОЙНТ”

Информационна Системата „Инфопойнт” представлява компютърна конфигурация с 37-инчов монитор. Мониторът се поставя на прозорец, витрина или друго подходящо място, така че да е насочен към потенциалните клиенти и посетители. Към компютърната конфигурация е включен софтуер за управление на информационната програма през интернет, която ще бъде представяна на монитора; Важна информация, филми, клипове, рекламни или информационни послания. Собственниците на системата имат възможноста сами да управляват реда и времето на всеки елемент, както и да интегрират автоматично информация от собствените си интернет сайтове.

Чрез системата ИНФОПОЙНТ участниците в туристическата индустрия и Общините имат свой денонощен информационнен канал.

Граждани, гости, туристи и бизнесмени имат денонощен достъп до предлаганата информация.

Към системата могат да се добавят Екстериорни и интериорни решения за визуализация на общински и туристически информационни центрове.

Използване витрини на Туристически Информационни центрове за информация и реклама чрез художественно фолиране с цветно PVC фолио. Комбинирано със системата „ИНФПОЙНТ” има възможност за представяне на информация за продукти и услуги с денонощен достъп.