Техническо оборудване и дизайн на информационни щандове

Представяне на характерни особености на традиционният бит и култура на територията на Община/Регион/град или конкретен туристически обект. Възможности за реализация на целогодишни туристически програми.

 

Информационният щанд трябва да предоставя информация за туристическия продукт, придържайки се към следните параметри:

- История на обекта и района

- Митове и легенди, Оброчни места, Термални извори, Паметници на културата

- Религиозни празници свързани с местното население и бит, видни личности сързани с обекта; събития, които са станали в региона и тяхното национално и международно значение.

- Календар на събитията за текущата година.

- Паметници на културата от местно, национално и международно значение.

- Модерен способ за визуализиране на информацията на щанда

- Екран/монитор за визуализация на информацията

- Мултимедия

- Излъчване на филми и илюстрации

- Монтиране на Интерактивен Инфо терминал за разглеждане на информацията от посетителите на щанда

- Интернет връзка на терминала с информационния канал

 

Описание на щанда:

При възможност да възпроизвежда характерни особености на обект

Място за провеждане на официaлни срещи и преговори.

Проекта предвижда една кръгла маса с диаметър 70см и 4 стола.

Разпложението на мястото за преговори е съобразено с визията и размерите на щанда.

Площи за разполагане на рекламни материали, място за служителите предоставящи на посетителите желаната Информация.

На щанда има три броя модули с витринна част за разполагане на реклани материали.

Зад тези модули могат да се поставят два бр високи столове тип „бар“ за служителите, които ще дават информация и раздават рекламни материали на посетителите.

При необходимост могат да се поставят на щанда и стоящи щендери за реклани материали. Това е възможно, когато щандът е по-голям от 12м2

Проект, изработка и отпечатване на папки за рекламните материали и магнитните носители, рекламни флаери с календара на събитията за съответната година и адресите на туристическия интернет портал и ТИЦ. Рекламни торбички от хартия (рециклирана) с логото на обекта за информационните материали

На щада е необходимо да има място за събиране на визитки от посетителите, блок за най-важните въпроси и мнения споделяни от гостите. Информацията в блока се води от служителите на щанда.

След приключване на събитието, Туристическия информационен център анализира постъпилата информация и предоставя анализите на

Щандът е изграден от модули, универсален тип и има възможност да се строи в различни размери, но не по малки от 12м2

В проекта за щанда са заложени универсални модули, които позволяват да се наемат от организаторите, когато това е целесъобразно. Това намалява разходите за транспорт и склад по време на изложенията.

Модулите са от алуминиеви профили и леки стени от форекс или сходен материал.

Масите са разглобяеми, а столовете сгъваеми, което дава възможност да се транспортират при минимално място в танспортното средство или контейнера.

Модулите с витрините са три вида

модул в полудъга витрина и размери 151.4/45.5/47.4 см;

правоъгълен модул с витрина и размери 100/50/80 см

квадратен модул с витрина и размери 50/50/80 см.

  • Предвидено е в проекта да се ползва наличният шкаф с монитора, декориран като камина, ведно с апликации от фотоси, чанове, халища, черги и други характерни за бита и културата на региона арте факти.

Фотосите от интериора и декоративната камина са отпечатани на PVC самозалепващо се фолио. Могат да се разпечатват за всеки щанд или да се монтират на стени от форекс или друг материал. Тази технология дава възможност да се сменя интериора без да се нарушава общата концепция на щанда.

В проекта на щанда е заложено складово помещение 2м2 с врата тип „хармоника“.

Всички надписи на щанда са двуезични (Български и Английски) съобразени с шрифтовете, ползвани в другите рекламни и информационни материал на обекта.

Надписите на щанда са проектирани за фризовата част. Обикновенната практика е да се предоставят на организаторите във формат за печат и те да ги разпечатат и монтират.

В проекта е необходимо да се предвиди софтуер за управление на информационният канал в системата за визуализация на информацията чрез монитора или информационният терминал.

В заданието за изработка на софтуера е небходимо да се заложи възможността за излъчване на готови материали, като филми и презентации.

Възможност на място да се качват и пускат презентации и филми на участниците в туристическата индустрия на Обекта. (Желателно е материалите да се предоставят предварително за обработка и съвместимост със системата, както и за проверка за наличието на вируси.)

Развитието на софтуера трябва да дава възможност при наличието на интернет, за включване на информация от Информационния канал на Обекта и района.

Имайки предвид бързото развитие на информационните технологии е необходимо да се заложи развитие на софтуера съобразно всички новости в IT сектора, както и включване на нови начини и съоръжения за визуализация на информацията.

Като възможност е предвидено управлението на информационният канал на щанда да се реализира или от отделно крайно устройство (компютър, лаптоп и др.) или от Инфо терминала на щанда.