История

ИНФОТУР СИСТЕМИ ООД

Общински и Туристически Информационни Системи

История и мисия

През 1992 фирма “Инфотур център” ООД стартира проект за създаване на Национална Система за Туристическа Информация и Резервации „ИНФОТУР”, която да представя туристическите дестинации на България, както на вътрешния, така и на международните пазари по книжен и електронен път.
От месец януари 2013 г. регистрирахме нова фирма с промяна на дялови участия и управление. Новото име на фирмата е “Инфотур системи” ООД със седалище гр. София и управител Кристиян Вълков. Дейността на фирмата се запазва в областта на изграждане и поддръжка на Общински и Туристически Информационни системи. Прехвърлят се и правата върху интернет страниците, интернет порталите, терминалите и другите компоненти, изработени от „Инфотур център” ООД, както и цялата система „ИНФОТУР”. Всички договори за участие в системите “ИНФОТУР” подписани с „Инфототур център” ООД се запазват до тяхното изтичане. Новата фирма има промени в Булстат и нови банкови сметки.
Запазват се регистрационните и апликационни форми за участие, както и договорите за участие в компонентите на системата „Инфотур”.
Системата „ИНФОТУР” събира и представя на национално ниво актуална и полезна Информация за Общински и Туристически услуги, Туристически обекти и събития, като подпомага Държавния орган в Туризма, браншовите организации, Информационните центрове към Общините в Югоизточна Европа и най-вече своите клиенти и абонати.

Мисия на фирмата:

Създаване на единна система за туристическа информация за Югоизточна Европа. Подпомагане на общините при създаване на системи за информационно осигуряване.
Нарастване на продажбите, удовлетворяване желанията на гости и ползватели на системите ИНФОТУР е главният критерии за качеството на предлаганите от нас услуги.
„Инфотур Системи” ООД