Инфотур системи

Модерни решения за повишаване ефективноста на туристическата информация

Изграждане, оборудване и управление на туристически информационни центрове.

Създаване на регистър на туристическите обекти със съдействието на Общините и държавната администрация.

Интерактивени терминали за туристическа информация и резервации.

Общински туристически интернет портали.

Техническо оборудване и дизайн на информационни щандове за туристически изложения.

Картографиране на туристическата инфраструктура с GPS координати.

Информационни табели, табла и билбордове за туристическа информация.

Туристическа информационно-резервационна система Инфотур (линк _new)

Най-голямата база данни с информация за туристическата индустрия в България.

Информационно-резервационна система с участието на туристическите информационни центрове на Общините.

Информационната система е съобразена с реалностите на Българския пазар.

Интегриране на българския туристически продукт със световните информационни и резервационни системи.

Участниците в системата имат възможност сами да поддържат и променят информацията.

Съдействие от сервизният център за обучение на служители от информационните центрове за работа със системата.

Развитие на собсвенна резервационна система „Ласт минит”